Sunday, February 04, 2007

Svar til elev på Skovlyskolen

>Hvorfor er du imod Ungdomshuset – kort fortalt?
Jeg er ikke modstander af Ungdomshuset, men modstander af den asociale adfærd som brugerne af Jagtvej 69 har udvist igennem de senere år og stadig udviser.

>Hvad mener du Ritt Bjerregaard og Københavns Kommune burde gøre/har gjort forkert?
Jeg synes ikke Københavns Kommune skulle have givet de unge brugsret til Jagtvej 69 i 1982 unden betingelser.

>Skal de unge have et nyt hus, når Ungdomshuset bliver ryddes?
Jeg under som udgangspunkt alle byens borgere mulighed for at dyrke deres forskellige tilbøjeligheder, og jeg synes det ville være fint med et ungdomsKULTURhus til erstatning af det nuværende ungdomshus, men om det lige er brugerne af Ungdomshuset som står for tur, må komme an på en samlet afvejning af hvilke befolkningsgrupper som med størst rimelighed bør tilgodeses ved kommunale tiltag.

>Hvad mener du om Knud Folschack?
Jeg er meget uenig i Knud Foldschacks udlægning af situationen, og jeg deler ikke hans samfundssyn.

>Mener du at Ungdomshuset og Christiania er sammenligningsværdige?
Ja, i nogle henseender. Man kan sige at både Ungdomshuset og Christiania har huset nogle interessante kulturelle og sociale aktiviteter og eksperimenter. Dog er jeg af den opfattelse af Ungdomshuset som vi kender det, samlet set er belastning for Nørrebro. De negative aspekter af Ungdomshuset dominerer klart over de positive.

>Politikerne prøver hele tiden at gøre alle tilfredse. Synes du de har overset de unge i Ungdomshuset?
Nej. Efter min mening har Ungdomshusets brugere fået meget mere opmærksomhed end de fortjener. Derimod har politikerne efter min mening i vid udstrækning overset naboerne til Jagtvej 69.

>Synes du overhovedet de unge har ret til at have et sådant Ungdomshus i København?
Nej. Jeg kan som sagt forestille mig at der etableres et ungdomsKULTURhus, gerne med en høj grad af brugerindflydelse, men det må nødvendigvis ske inden for lovens rammer og under udstrakt hensyntagen til naboerne.

>Hvad mener du om, at de nogen gange tyer til vold?
Det er efter min mening helt uacceptabelt.

>Hvad synes du om at gå ned på gaden og ”hjælpe” politiet ved at kaste brosten etc. tilbage mod de unge?
Det er en helt utænkelig handling.

>Hvad er dit mål med at være en del af dette fællesskab ”Naboer til Ungdomshuset”?
Mit mål er i fællesskab med ligesindede at arbejde for ordnede forhold i det kvarter som jeg bor i.

>Hvad er det bedste, der kunne ske?
Det bedste er at balladen omkring Jagtvej 69 bliver bragt til ophør hurtigst muligt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home